Integritetspolicy

Detta är en policy för hur Lilla hjärtat handelsbolag (969782-8433) hanterar personuppgifter. I samband med att du som privatperson eller företag anmäler dig till en utbildning hos Lilla Hjärtat, samtycker du också till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Du kan när som helst, helt eller delvis, dra tillbaka detta samtycke genom att kontakta oss.

Lilla Hjärtats personuppgiftsombud är Elin Sandberg som nås via info@lillahjartat.se.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in namn, e-postadresser och telefonnummer till de som anmäler sig till en utbildning. För dessa personuppgifter är Lilla Hjärtat personuppgiftsansvarig och vi delar inte med oss av uppgifterna.

Under samtycke tas bilder vid utbildningstillfällen för att publicera på sociala medier.

Du har alltid rätt att få reda på vilka personuppgifter vi har sparat om dig samt begära att dessa rättas eller förstörs, och dra tillbaka ditt samtycke helt eller delvis. Kontakta info@lillahjartat.se för alla sådana ärenden.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter i vårt bokningssystem via vår webbplats och e-post. Personuppgifter sparas även i vår bokföring i form av kvitton och fakturor.

Bilderna tas med mobilkamera och lagras efter publicering endast på sociala medier.

Användning av personuppgifter

Personuppgifterna används inför och under våra utbildningar samt till kvitton och fakturor som ligger i bokföringen.

Bilder där personer förekommer publiceras endast på sociala medier i samtycke.

Lagringstid av personuppgifter

Vi sparar personuppgifter från fullföljd bokning och upp till sex månader efter genomförd utbildning. Därefter tas uppgifterna bort från e-post och webbplats. Personuppgifterna finns därefter endast kvar i bokföringen enligt bokföringslagen.

Överföring av personuppgifter

Vi överför inga personuppgifter i form av namn, e-postadresser och telefonnummer till tredje part. Om samtycke ges publiceras bilder på våra sociala medier under Privacy Shield.