Utbildning i hjärt- och lungräddning till barn

Kontakta oss

Utbildning i Göteborg

Ons 2/5 håller vi utbildning i barn-HLR.

Boka din plats

Utbildningen följer svenska HLR-rådets riktlinjer om hantering av ett livlöst barn samt handhavande av ett barn som har satt i halsen.

Lilla Hjärtat erbjuder HLR-utbildning av akutsjuksköterskor med verkliga erfarenheter.

Läs mer om oss